Bài Mới Nhất

Chỉ giới xây dựng là gì? Chỉ giới đường đỏ là gì?

Trước khi tìm hiểu mua nhà đất hay xây dựng một công trình trên mảnh đất nào đó, điều người mua hoặc chủ đầu tư cần quan tâm hàng đầu chính là quy định về chỉ giới xây dựng. Việc nắm được quy định về chỉ giới xây dựng sẽ giúp bạn nắm rõ phần đất xây dựng của mình, từ đó, có khoảng lùi thích hợp chừa ra trong quá trình xây dựng. Nếu bạn cũng đang cần tiềm hiểu về vấn đề trên thì bài biết này sẽ cho quý khách có thêm hiểu biết về quy định về chỉ giới xây dựng theo luật Xây dựng tại Việt Nam.

Chỉ giới xây dựng là gì?

Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên đất đó. Chỉ giới xây dựng có thể trùng với chỉ giới đường đỏ, nếu công trình được phép xây dựng sát chỉ giới đường đỏ (ranh giới lô đất); hoặc lùi vào so với đường đỏ nếu công trình phải xây lùi vào so với chỉ giới đường đỏ (do yêu cầu của quy hoạch).

quy định về chỉ giới xây dựng

Quy định về chỉ giới xây dựng

Có thể bạn chưa biết: Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng khác.

Quy định về chỉ giới xây dựng với khoảng lùi xây dựng

Khoảng lùi xây dựng là khoảng không gian giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng. Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng thì công trình (nhà ở) có thể không bị lùi hoặc bị lùi so với chỉ giới đường đỏ tùy thuộc vào bề rộng của đường và chiều cao của công trình, cụ thể:

Khoảng lùi của các công trình tiếp giáp với đường giao thông (đối với đường giao thông cấp khu vực trở lên) được quy định tại đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, nhưng phải thỏa mãn quy định trong Bảng quy định về khoảng lùi tối thiểu.

 

Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình (m)

Chiều cao xây dựng công trình (m)

≤19

19 < 22

22 < 28

≥28

<19

0

03

04

06

19 < 22

0

0

03

06

≥22

0

0

0

06

 

Bảng quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng đường (giới hạn bởi các chỉ giới đường đỏ) và chiều cao xây dựng công trình.

Cụ thể là:

Đường rộng dưới 19m

+ Đối với công trình có chiều cao dưới 19m thì không cần lùi được thi công sát vỉa hè.

+ Công trình xây dựng cao 22m thì tính từ vỉa hè lùi vào 3m.

+ Công trình xây dựng cao 25m thì cần lùi từ vỉa hè vào 4m.

+ Công trình xây dựng có chiều cao lớn hơn 28m thì lùi 6m tính từ vỉa hè.

Đường rộng từ 19-22m

+ Công trình thi công dưới 22m thì không cần chừa khoảng lùi được xây sát vỉa hè.

+ Công trình 22-25m cần xây lùi tính từ vỉa hè ra 3m.

+ Công trình xây dựng cao hơn 28m thì lùi từ vỉa hè vào 6m.

Đường rộng hơn 22m

+ Công trình xây cao 28 không cần lùi được xây sát vỉa hè.

+ Công trình xây cao hơn 28m thì xây lùi từ vỉa hè vào 6m.

Lưu ý: Đối với tổ hợp công trình bao gồm phần đế công trình và tháp cao phía trên thì các quy định về khoảng lùi công trình được áp dụng riêng đối với phần đế công trình và đối với phần tháp cao phía trên theo chiều cao tương ứng của mỗi phần.

Chỉ giới đường đỏ là gì?

Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng khác. Trong đô thị, chỉ giới đường đỏ là toàn bộ lòng đường, bó vỉa và vỉa hè.

Chỉ giới đường đỏ (hay còn gọi là ranh lộ giới) là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng khác.

Trong đô thị, thường gặp lộ giới là chỉ giới đường đỏ của phần đất dành làm đường đô thị, bao gồm toàn bộ lòng đường, lề đường và vỉa hè. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên đất đó. Chỉ giới xây dựng có thể trùng với chỉ giới đường đỏ, nếu công trình được phép xây dựng sát chỉ giới đường đỏ (ranh giới lô đất); hoặc lùi vào so với đường đỏ nếu công trình phải xây lùi vào so với chỉ giới đường đỏ (do yêu cầu của quy hoạch). Khoảng lùi là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.